LLSA

Mana novada lepnums
Otrdiena, 17 janvāris 2017 10:20

Apgāda “Jumava” manuskriptu konkursa “Mana novada lepnums”

4. kārta

NOLIKUMS

 

Rīgā, 2017. gada 5. janvārī
Apstiprinu:
Juris Visockis

 

Valdes loceklis

Apgāds JUMAVA

Konkursa apraksts

Konkursa mērķis ir celt Latvijas novadu iedzīvotāju pašapziņu un pārliecību, ka tieši viņu novads ir īpašs ar izciliem cilvēkiem,  stiprām ģimenēm, dzimtām, spēcīgām un senām tradīcijām.

Autoru, dalība šajā konkursā ne tikai papildina jau esošo kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī, stāstot par mūsu zemes pamatu – stiprajām latviešu saimēm, ģimenes tradīcijām, cilvēkiem, kuri bijuši nozīmīgi konkrētajā novadā un arī Latvijā, rada ļoti būtiskas un neatņemamas zināšanas par mūsu valsts svarīgāko vērtību- cilvēkiem.

Sadarbības partneri

Lai apzinātu un atbalstītu aktivitātes, kas atbilst minētajiem mērķiem, apgāds “Jumava” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un biedrību “Latvijas lauku sieviešu apvienība” rīko manuskriptu konkursu.

Konkurss tiek izsludināts Latvijas pašvaldību savienības mājas lapā: www.lps.lv, biedrības “Latvijas lauku sieviešu apvienība” mājas lapā www.llsa.lv un apgāda “Jumava” mājas lapā: www.jumava.lv. Pēc iespējām informācija par konkursu var būt pieejama reģionālajā presē un citos medijos.

Jau izdotie darbi

Uzvarētājs slēdz līgumu ar apgādu “Jumava” par darba izdošanu. Līgumā tiek detalizēti aprakstīts līguma priekšmets un nostiprinātas abu pušu saistības.

Par pirmā apgāda „Jumava” un Latvijas Pašvaldību savienības rīkotā konkursa laureāti kļuva vecpiebaldzēniete rakstniece Ingūna Bauere ar grāmatu „Marta, mana Andromeda”, ko apgāds „Jumava” izdeva 2013.gada jūnijā.

Līdz šim klajā nākuši vēl konkursā augstu novērtējumu ieguvuši darbi: sadarbībā ar Vecumnieku novada domi - Ginas Viegliņas grāmata „Pa votu un sēļu pēdām Zemgalē 15.- 20.gs”, ar Balvu novada pašvaldību- Irēnas Šaicānes „Balvēnieši 20.gadsimtā „Staņislava”stāstos”.  2017. gada pirmajā pusē tiks izdotas divas grāmatas, 2016. gada konkursa autordarbi - ar Jaunpils novada domes atbalstu Elzas Rozes grāmata “Bērnības atmiņas lauku jaunajā muižā” un ar Skrundas novada domes atbalstu Dzintras Liekmanes grāmata “Nīkrāce cauri gadsimtiem”.

Darba iesniegšanas metodiskie norādījumi

  1. Darbam vai darba koncepcijai jābūt sagatavotai latviešu valodā;
  2. Kopējais darba apjoms nedrīkst būt mazāks par 150 lappusēm un nedrīkst pārsniegt 250 lappuses;
  3. Darbs tiek sagatavots datorrakstā (.doc formātā), vienas lappuses apjoms ir 1800 zīmes (ar atstarpēm), pamatteksts -12 formāta Times New Roman fonti, ar 1,5 mm atstarpi starp rindām, virsraksti -14 formāta Times New Roman fonti, ar 1,5 mm atstarpi starp rindām.

Darbs komisijai jānosūta elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Iesniedzot darbu vai darba koncepciju, obligāti jāpievieno pieteikuma anketa.

Iesniedzot darba koncepciju, tai jāpievieno detalizēts darba apraksts, paredzamais apjoms, pabeigšanas termiņš un teksta paraugs ne mazāk kā 30 lappuses.

Ja iesniegtajam manuskriptam pievienoti attēli, tie jāiesūta atsevišķi no teksta dokumenta.

Attēlu failiem jābūt TIFF vai JPG formātos, ne mazāk kā 600 dpi kvalitātē.

Iesniegšanas termiņi

Darbu var iesniegt jebkurš pretendents, kurš to ir sagatavojis atbilstoši darba iesniegšanas parametriem. Papildus pretendentam nav noteikti nekādi reģionālie vai citi ierobežojumi.

Darbu iesniegšanas laiks - no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 30. decembrim.

Izvērtēšanas kārtība un uzvarētāju noteikšana

Darbi tiek izskatīti 2 (divu) mēnešu laikā pēc iesniegšanas termiņa. Darbu izskatīšana notiek divās kārtās. Pēc pirmās kārtas atlases tiek noteikti 5 darbi, kas tiek nodoti īpaši izveidotai žūrijai. Uzvarētāju nosaka pieteikuma aktualitāte un atbilstība konkursa mērķiem. Konkursa rezultātus apstiprina apgāda “Jumava” valde.

Katrs darbs tiek izvērtēts, aprēķinot vidējo iegūto punktu skaitu pēc konkrēti noteiktas kritēriju skalas. Iesniegtajam darbam ir jāatbilst vairākiem pamatkritērijiem, uz kuriem balstoties tiek arī veikta novērtēšanai.

Pirmajā kārtā darbs tiek novērtēts pēc šādiem kritērijiem:

1. Atbilstība darba iesniegšanas tehniskajām prasībām;

2. Vispārējā struktūra;

3. Dzimtas vēstures, tās „dzimtas koka” un tradīciju apzināšana un izpēte;

4. Novada kultūrvēstures atspoguļojums.

Otrajā kārtā katru darbu izvērtē īpaši izveidota žūrija – apgāda “Jumava” galvenā redaktore un valdes pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji. Novērtēšana notiek pēc šādiem kritērijiem:

1. Struktūra;

2. Noformējums;

3. Faktu un piemēru uzskaitījums;

4. Foto materiāli.

Balvu fonds un uzvarētāju paziņošana

Trīs labāko darbu autoriem organizatori nosūta oficiālu paziņojumu par apbalvošanas ceremonijas norises laiku un vietu. Informācija katram pretendentam tiek izsūtīta uz anketā norādīto adresi. Apbalvošanas ceremonijas laikā tiek pasniegtas balvas šo darbu autoriem un paziņots visaugstāk novērtētais darbs.

Konkursa noslēgumā tiek noteikti un apbalvoti 3 konkursa gaitā vislielāko punktu kopsummu ieguvušie dalībnieki, kuri saņem sekojošas balvas:

1.vieta  - EUR 500,00 autorhonorārs

2.vieta un 3.vieta – apgāda “Jumava” balvas

Apgāds “Jumava” šos darbus iekļauj apgāda izdodamo darbu plānā.

Apgādam “Jumava” ir tiesības kādu no balvām nepiešķirt.

 

Aptauja

Kā Jums patīk jaunā lapa?
 

Patreiz mūs skatās

Šobrīd klātienē ir 23 viesi