LLSA

Protokoli

 

2011.gada apbalvojumi www.llsa.lv/files/pasvaldibas 11.doc ,www.llsa.lv/files/2011_ordeni.doc,

                                      www.llsa.lv/files/amatnieces 11(2).doc

2010.gada apbalvojumi www.llsa.lv/files/2010_g_ apbalvojumi.docwww.llsa.lv/files/puku ordenis 2010_.doc

 

 

 

LATVIJAS LAUKU SIEVIEŠU APVIENĪBAS BIEDRA NOLIKUMS

Lai kļūtu par Latvijas Lauku Sieviešu Apvienības (turpmāk tekstā LLSA) biedru, jāiegādājas LLSA biedru karti (1,00 Ls gadā) kas LLSA biedram dod priekšrocības un atlaides LLSA labumu gūšanā, brīvprātīgi iesaistoties LLSA aktivitātēs un daudzveidīgās darbībās:

1.     Piedalīties organizatoriskajā darbā:
1.1.         Dibināt sieviešu organizāciju;
1.2.         Veidot biroju sabiedriskā darba koordinācijai novados;
1.3.         Radīt pašpalīdzības grupu, kas palīdzētu neaktīvām sievietēm iesaistīties sabiedriskajā dzīvē;
1.4.         Izvēŗst un lietot lokālo organizāciju un novadu apvienību kontaktus;
1.5.         Apkopot veikalā darba rezultātus, lai veidotos pilnīgāks priekšstats par LLSA ieguldījumu Latvijas Lauku attīstībā.
2.     Lietot LLSA pieejamo informāciju un iesaistīties informatīvajā darbā:
2.1.         Reklamēties novadu apvienību un LLSA izdotajos bukletos, informācijas lapās vai avīzēs, izveidotajās mājas lapās internetā;
2.2.         Sadarboties ar masu mēdiju pārstāvjiem, lai sabiedrībā nestu informāciju par LLSA aktivitātēm;
3.     Saņemt patstāvīgu informāciju par LLSA aktivitātēm iespējas sevi pilnveidot papildināt zināšanas apgūt prasmes:
3.1.         Iespējas izmantot apmācību āŗzemēs;
3.2.         Izmantot iespēju piedalīties (organizēt) LLSA rīkotajās vasaras skolās ar izglītojošām programmām.
4.     Piedalīties lēmumu pieņemšanā:
4.1.         Virzīt sieviešu organizāciju dalībnieces pašvaldību un valsts institūciju struktūrās;
4.2.         Piedalīties kā LLSA pārstāvei pagastu un novadu padomju sēdēs vai lēmumu sagatavošanas darba grupās, lai varētu ietekmēt sievietēm labvēlīgu jautājumu izlemšanu.
4.3.         Ņemt dalību dažādu ziņojumu sagatavošanā starptautiskām organizācijām par lauku sieviešu stāvokli Latvijā.
5.     Ik gadu piedalīties un balsot:
·        novadu lauku sieviešu organizāciju konferencē,
·        reģionu konferencē,
·        LLSA gadskārtējā konferencē.
5.1.         Piedalīties citu organizāciju konferencēs, prezentējot LLSA darbu un veidojot ciešākus kontaktus ar šīm organizācijā;
5.2.         Iesaistīties kontaktu dibināšanā, uz saviem pasākumiem uzaicinot citu Latvijas ārvalstu organizāciju pārstāves;
5.3.         Piedalīties ( organizēt) pieredzes apmaiņas braucienus uz citām valstīm.
6.     Būt lietas kursā par Lauku sieviešu problēmām un lauku sieviešu organizāciju problēmu pētīšanu:

 

 

Aptauja

Kā Jums patīk jaunā lapa?
 

Patreiz mūs skatās

Šobrīd klātienē ir 28 viesi