LLSA

Par LLSA

 

LLSA darbības mērķis.

1. Apvienot lauku sievietes vispusīgai izglītībai un sabiedriskai darbībai atbilstoši šodienas sociāli ekonomiskajai un politiskajai situācijai Latvijā un pasaulē;

2. Veicināt informācijas apmaiņas un sadarbības iespējas ar līdzīgām biedrībām valstī un pasaulē;

3. Veicināt latviskās ģimenes un tautas tradīciju saglabāšanu un nodošanu nākošajām paaudzēm;

4. Līdzekļu piesaiste mērķu sasniegšanai.

 


 

Latvijas Lauku sieviešu apvienības darbības ilgtermiņa plāna mērķis ir sekmēt Latvijas lauku ilglaicīgu attīstību:

- veicināt lauku iedzīvotāju, īpaši sieviešu, izglītību, informētību un iekļaušanos pilsoniskās attīstības procesos;

- veikt koordinācijas un sadarbības funkcijas starp Latvijas lauku iedzīvotājiem un vietējām un Republikas varas struktūrām;

- veicināt sieviešu nodarbinātības un materiālās labklājības uzlabošanos laukos;

- sekmēt jaunu NVO veidošanos;

- veicināt līdz šim mazaktīvo iedzīvotāju uzdrošināšanos iesaistīties pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas tālākas attīstības procesos.

 

 

  Association of Rural Woman of Latvia  www.llsa.lv/files/LLSA 2008_, 2011_.doc

 

Aptauja

Kā Jums patīk jaunā lapa?
 

Patreiz mūs skatās

Šobrīd klātienē ir 44 viesi