LLSA

Jaunumi
Mana novada lepnums
Otrdiena, 17 janvāris 2017 10:20

Apgāda “Jumava” manuskriptu konkursa “Mana novada lepnums”

4. kārta

NOLIKUMS

 

Rīgā, 2017. gada 5. janvārī
Apstiprinu:
Juris Visockis

 

Valdes loceklis

Apgāds JUMAVA

Konkursa apraksts

Konkursa mērķis ir celt Latvijas novadu iedzīvotāju pašapziņu un pārliecību, ka tieši viņu novads ir īpašs ar izciliem cilvēkiem,  stiprām ģimenēm, dzimtām, spēcīgām un senām tradīcijām.

Autoru, dalība šajā konkursā ne tikai papildina jau esošo kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī, stāstot par mūsu zemes pamatu – stiprajām latviešu saimēm, ģimenes tradīcijām, cilvēkiem, kuri bijuši nozīmīgi konkrētajā novadā un arī Latvijā, rada ļoti būtiskas un neatņemamas zināšanas par mūsu valsts svarīgāko vērtību- cilvēkiem.

Sadarbības partneri

Lai apzinātu un atbalstītu aktivitātes, kas atbilst minētajiem mērķiem, apgāds “Jumava” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un biedrību “Latvijas lauku sieviešu apvienība” rīko manuskriptu konkursu.

Konkurss tiek izsludināts Latvijas pašvaldību savienības mājas lapā: www.lps.lv, biedrības “Latvijas lauku sieviešu apvienība” mājas lapā www.llsa.lv un apgāda “Jumava” mājas lapā: www.jumava.lv. Pēc iespējām informācija par konkursu var būt pieejama reģionālajā presē un citos medijos.

Jau izdotie darbi

Uzvarētājs slēdz līgumu ar apgādu “Jumava” par darba izdošanu. Līgumā tiek detalizēti aprakstīts līguma priekšmets un nostiprinātas abu pušu saistības.

Par pirmā apgāda „Jumava” un Latvijas Pašvaldību savienības rīkotā konkursa laureāti kļuva vecpiebaldzēniete rakstniece Ingūna Bauere ar grāmatu „Marta, mana Andromeda”, ko apgāds „Jumava” izdeva 2013.gada jūnijā.

Līdz šim klajā nākuši vēl konkursā augstu novērtējumu ieguvuši darbi: sadarbībā ar Vecumnieku novada domi - Ginas Viegliņas grāmata „Pa votu un sēļu pēdām Zemgalē 15.- 20.gs”, ar Balvu novada pašvaldību- Irēnas Šaicānes „Balvēnieši 20.gadsimtā „Staņislava”stāstos”.  2017. gada pirmajā pusē tiks izdotas divas grāmatas, 2016. gada konkursa autordarbi - ar Jaunpils novada domes atbalstu Elzas Rozes grāmata “Bērnības atmiņas lauku jaunajā muižā” un ar Skrundas novada domes atbalstu Dzintras Liekmanes grāmata “Nīkrāce cauri gadsimtiem”.

Darba iesniegšanas metodiskie norādījumi

  1. Darbam vai darba koncepcijai jābūt sagatavotai latviešu valodā;
  2. Kopējais darba apjoms nedrīkst būt mazāks par 150 lappusēm un nedrīkst pārsniegt 250 lappuses;
  3. Darbs tiek sagatavots datorrakstā (.doc formātā), vienas lappuses apjoms ir 1800 zīmes (ar atstarpēm), pamatteksts -12 formāta Times New Roman fonti, ar 1,5 mm atstarpi starp rindām, virsraksti -14 formāta Times New Roman fonti, ar 1,5 mm atstarpi starp rindām.

Darbs komisijai jānosūta elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Iesniedzot darbu vai darba koncepciju, obligāti jāpievieno pieteikuma anketa.

Iesniedzot darba koncepciju, tai jāpievieno detalizēts darba apraksts, paredzamais apjoms, pabeigšanas termiņš un teksta paraugs ne mazāk kā 30 lappuses.

Ja iesniegtajam manuskriptam pievienoti attēli, tie jāiesūta atsevišķi no teksta dokumenta.

Attēlu failiem jābūt TIFF vai JPG formātos, ne mazāk kā 600 dpi kvalitātē.

Iesniegšanas termiņi

Darbu var iesniegt jebkurš pretendents, kurš to ir sagatavojis atbilstoši darba iesniegšanas parametriem. Papildus pretendentam nav noteikti nekādi reģionālie vai citi ierobežojumi.

Darbu iesniegšanas laiks - no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 30. decembrim.

Izvērtēšanas kārtība un uzvarētāju noteikšana

Darbi tiek izskatīti 2 (divu) mēnešu laikā pēc iesniegšanas termiņa. Darbu izskatīšana notiek divās kārtās. Pēc pirmās kārtas atlases tiek noteikti 5 darbi, kas tiek nodoti īpaši izveidotai žūrijai. Uzvarētāju nosaka pieteikuma aktualitāte un atbilstība konkursa mērķiem. Konkursa rezultātus apstiprina apgāda “Jumava” valde.

Katrs darbs tiek izvērtēts, aprēķinot vidējo iegūto punktu skaitu pēc konkrēti noteiktas kritēriju skalas. Iesniegtajam darbam ir jāatbilst vairākiem pamatkritērijiem, uz kuriem balstoties tiek arī veikta novērtēšanai.

Pirmajā kārtā darbs tiek novērtēts pēc šādiem kritērijiem:

1. Atbilstība darba iesniegšanas tehniskajām prasībām;

2. Vispārējā struktūra;

3. Dzimtas vēstures, tās „dzimtas koka” un tradīciju apzināšana un izpēte;

4. Novada kultūrvēstures atspoguļojums.

Otrajā kārtā katru darbu izvērtē īpaši izveidota žūrija – apgāda “Jumava” galvenā redaktore un valdes pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji. Novērtēšana notiek pēc šādiem kritērijiem:

1. Struktūra;

2. Noformējums;

3. Faktu un piemēru uzskaitījums;

4. Foto materiāli.

Balvu fonds un uzvarētāju paziņošana

Trīs labāko darbu autoriem organizatori nosūta oficiālu paziņojumu par apbalvošanas ceremonijas norises laiku un vietu. Informācija katram pretendentam tiek izsūtīta uz anketā norādīto adresi. Apbalvošanas ceremonijas laikā tiek pasniegtas balvas šo darbu autoriem un paziņots visaugstāk novērtētais darbs.

Konkursa noslēgumā tiek noteikti un apbalvoti 3 konkursa gaitā vislielāko punktu kopsummu ieguvušie dalībnieki, kuri saņem sekojošas balvas:

1.vieta  - EUR 500,00 autorhonorārs

2.vieta un 3.vieta – apgāda “Jumava” balvas

Apgāds “Jumava” šos darbus iekļauj apgāda izdodamo darbu plānā.

Apgādam “Jumava” ir tiesības kādu no balvām nepiešķirt.

 
Iestāšanās iesnieguma veidlapa
Pirmdiena, 07 decembris 2015 17:18

 Iestāšanās iesnieguma veidlapa www.llsa.lv/files/iesniegums.doc

 
Nolikums apbalvojumiem
Ceturtdiena, 28 novembris 2013 19:30

    

 

 Nolikums apbalvojumiem

 

                                                        NOLIKUMS

 

 

par Latvijas Lauku sieviešu apvienības apbalvojumiem

 

2013.gada 18.septembrī                                                                                          Rīgā

 

1.             Vispārīgie nosacījumi.

1.1.       Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek izteikta Latvijas Lauku sieviešu apvienības  ( turpmāk LLSA) atzinība ar tās nodibinātajiem apbalvojumiem fiziskām un juridiskām personām vai arī personu grupām – kolektīviem, par kuriem noteiktajā kārtībā LLSA padomē iesniegti ierosinājumi apbalvošanai.

1.2.      LLSA nodibina šādus apbalvojumus:

1.2.1.     Pateicības raksts;

1.2.2.     Rožu ordenis;

1.2.3.     Zelta rozes ordenis;

1.2.4.     Ieraksts Goda grāmatā;

1.3.      Apbalvojumus pasniedz LLSA ikgadējā konferencē.

 

2.             Pateicības raksts.

 

 

 

 

 

2.1.      Apbalvojumu „Pateicības raksts” piešķir pašvaldību vadītājiem un darbiniekiem par aktīvu atbalstu sabiedrisko aktivitāšu organizēšanā un biedrību darba atbalstīšanā savā pašvaldībā.

2.2.      Apbalvojumu „Pateicības raksts” piešķir LLSA biedriem vai biedrorganizāciju biedriem par aktīvu brīvprātīgo darbu savā novadā, reģionā, popularizējot nevalstisko sieviešu organizāciju vārdu un darbību, risinot nozīmīgas sociālās problēmas un veicinot citu personu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātes.

 

3.             Rožu ordenis.

 

 

 

 

 

3.1.      Apbalvojumu „Rožu ordenis” piešķir par nozīmīgu ieguldījumu LLSA vārda un darbības popularizēšanā.

3.2.      Apbalvojumu „Rožu ordenis” piešķir arī par  Baltijas valstu konferences organizēšanu, LLSA projektu vadīšanu, koordinēšanu, realizēšanu, starptautiskas sadarbības veicināšanu, valstiski nozīmīgu problēmu risināšanu, konferences gadā.

 

 

4.             Zelta rozes ordenis.

 

4.1.      Apbalvojumu „Zelta rozes ordenis" piešķir par inovatīvu ideju, kas sekmē LLSA darbības procesu, kā arī veicina sabiedrības sociālo problēmu mazināšanu, radīšanu un realizēšanu.

4.2.      Apbalvojumu „Zelta rozes ordenis” piešķir arī par inovatīvu darbības virzienu, kas popularizē LLSA vārdu un darbību, kā arī LLSA inovatīvu projektus radīšanu un realizēšanu.

 

5.             Ierakstīšana Goda grāmatā.

 

 

 

 

 

5.1.      Personas ierakstīšana LLSA Goda grāmatā ir augstākais padomes apbalvojums.

5.2.     Apbalvojumu „Personas ierakstīšana  LLSA Goda grāmatā” piešķir, personai, kas jau ir saņēmusi apbalvojumu” Rožu ordenis” vai apbalvojumu „Zelta rozes ordenis” un turpina aktīvi darboties LLSA vārda un darbības popularizēšanā.

 

6.             Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

6.1.      Iesniegumu par personas izvirzīšanu apbalvojumam „Pateicības raksts” var iesniegt ikviens LLSA biedrs. Iesnieguma forma ir šī Nolikuma Pielikums nr.1.

6.2.      Iesniegumu  par personas izvirzīšanu apbalvojumam „Rožu ordenis,” „Zelta rozes ordenis” vai apbalvojumam „Personas ierakstīšana LLSA Goda grāmatā” var iesniegt LLSA padomes loceklis. Iesnieguma forma ir šī nolikuma Pielikums Nr.2.

6.3.      Iesniegumu par personas izvirzīšanu apbalvojumam var iesniegt elektroniski, to nosūtot uz LLSA valdes priekšsēdētājas vai valdes līdzpriekšsēdētājas elektroniskā pasta adresi vai papīra formātā uz LLSA juridisko adresi.

6.4.       Iesniegumi par personu izvirzīšanu apbalvojumiem, iesniedzami konferences gada oktobra mēnesī līdz 31.oktobrim.

6.5.      Iesniegtos iesniegumus izskata LLSA padome savā novembra sēdē.

6.6.      Pieteikto kandidātu atbilstību apbalvojuma piešķiršanai, padome izskata diskusiju veidā ar balsojumu par katru no kandidātiem.

6.7.      Strīdu  gadījumā noteicošās ir LLSA valdes locekļu balsis.

6.8.      Pēc apbalvojumu pasniegšanas ikgadējā LLSA konferencē, apbalvoto personu saraksts, tiek publicēts organizācijas mājas lapā.

 

 

 
Dalbes līcis
Trešdiena, 21 augusts 2013 17:25

 

Kas patiešām nepieciešams mūsu dzīvei pēc 55+ www.llsa.lv/files/PREZENTACIJA Dalbes licis.ppt 

 

 
mūsu darba rezultātus Eiropas lasītājiem
Pirmdiena, 12 novembris 2012 22:35

Iespēja aplūkot mikrokredīta atspoguļojumu Latvijā,
t.i., mūsu darba rezultātus Eiropas lasītājiem.- EU Rural Review, Nr 13
aplūkojiet 40 – 41 lpp. meklēt caur Google.

 
ROKASGRĀMATA PĀRTIKAS AMATNIECĪBĀ
Otrdiena, 23 augusts 2011 13:43

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome ( LOSP) Eiropas Sociālā fonda
projekta ietvaros, sadarbībā ar Lauku Sieviešu apvienību ir izstrādājusi
rokasgrāmatu labas prakses vadlīnijām pārtikas amatniecībā.


Līdz šim visa nepieciešamā informācija par prasībām, noteikumiem attiecībā
uz pārtikas amatniecību interesentiem bija jāmeklē daudzos informācijas
avotiem. Līdz ar rokasgrāmatas izstrādi interesenti visu nepieciešamo
informāciju varēs atrast vienā izdevumā, tādēļ ietaupot savu laiku un
enerģiju, ko nu varēs novirzīt veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstīšanai.
Rokasgrāmata būs veiksmīgs palīgs ne tikai tiem, kas jau darbojas šai
sfērā, bet arī visiem potenciālajiem pārtikas amatniekiem, pie tam visās
jomās, jo vadlīnijas aptver visu nozaru prasību apkopojumu un noteikumu
skaidrojumu.


Rokasgrāmata atrodama 

 mūsu mājas lapā sadaļā pārtikas amatniecība.

 

 

 

Komunikācijas programmas skype lejupielāde:


1. Vecāka  versija (noklikšķiniet šeit, lai to iegūtu) - Faila izmērs 21.3 MB

2. Jaunāka
versija (noklikšķiniet šeit, lai to iegūtu) - Faila izmērs 922 KB

 
,Akorande” iekārto tirgošanās vietu Rīgā, Marijas ielā 21,2. stāvā
Otrdiena, 16 novembris 2010 23:14

Mūsu  LLSA  jaunais kooperatīvs ,,Akorande”  iekārto tirgošanās vietu Rīgā, Marijas ielā 21, 2.stāvā ( līdzās atrodas salons Burda).  Aicinām amatnieces un  rokdarbnieces atvest skaistus un kvalitatīvus darbus tirgošanai uz salonu . Līdzi ņemt savas reģistrācijas apliecības kopiju. Lūdzu saziņojaties ar kooperatīva vadītāju Aiju Rācenāju. Telefons-29716097, e-pasts : Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Padomāt par vasaras precēm.

 


Aptauja

Kā Jums patīk jaunā lapa?
 

Patreiz mūs skatās

Šobrīd klātienē ir 46 viesi