Fonda dibināšanas lēmums

Rīgā, 2007.gada 3. septembrī

Nodibinājuma nosaukums: “Latvijas Lauku sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta fonds”

Nodibinājuma mērķi: lauku sieviešu izglītošana un nosacījumu veidošana uzņēmējdarbības uzsākšanai laukos un mazpilsētās.

Dibinātāji:

1. Biedrība “Latvijas Lauku sieviešu apvienība”           

reģistrācijas numurs: 40008058431     

adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV 1981        

 2. Biedrība “Bauskas lauku sieviešu klubs “Apvārsnis”

reģistrācijas numurs: 40008042337  

adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, LV 3901

Tiek ievēlēta valde: Rasma Freimane, Maruta Paidere, Raimonda Ribikauska

Tiek pieņemti: “Latvijas Lauku sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta fonda” statūti                             

Fonda līdzekļi : nodibinājums “Latvijas Lauku sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta fonds” pārņem projekta “FEM: Sieviešu uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” realizētāju - biedrību “Latvijas Lauku sieviešu apvienība” un “Bauskas lauku sieviešu klubs “Apvārsnis”” saistības ar “Mikrokredīta” programmas dalībniecēm

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free