Fonda nolikums

Lauku sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta fonda nolikums.

1.Lauku sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta fonds ir paredzēts sievietēm, kas dzīvo laukos un mazpilsētās, kuras iecerējušas kļūt par uzņēmējām, kurām ir spējas, ideja par biznesu un kuras vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā.

2. Darbības pamatā ir grupas darbs, kas ietver apmācību, atbalstu no grupas dalībnieku un līderu puses.

3. Grupu veido trīs dalībnieces. Ierobežojumi grupas dalībnieču aktivitātēm nepastāv. Katrai grupai ir līderis-jeb padomdevējs. Viņa ir eksperts uzņēmējdarbībā un arī viņas pienākums ir apmeklēt grupas sanāksmes un apmācīt grupu.

4. Lai saņemtu atbalsta maksājumu biznesa uzsākšanai, grupas dalībnieces iesniedz fonda valdei:

  • biznesa plānu
  • ieteikuma vēstuli no vietējās pašvaldības vai pagasta sieviešu kluba vai tuvākā resursu centra
  • saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecību

5. Fonda valde katra mēneša trešajā trešdienā apkopo saņemtos atbalsta grupu pieteikumus un izskata tos.

6. Fonda valde ar apstiprinātajām grupām slēdz līgumu par atbalsta saņemšanu.

7. Atsevišķs līgums tiek slēgts ar atbalsta saņēmēju.

8. Iespējamais atbalsta lielums uzņēmējdarbības uzsākšanai var būt Ls 1000,00

9. Pēc līguma ar konkrēto atbalsta saņēmēju, fonda valdei tiek iesniegts preču pavadzīmes rēķins par iegādājamiem pamatlīdzekļiem vai apgrozāmajiem līdzekļiem.

10. Sākot ar 7 mēnesi no atbalsta maksājuma saņemšanas, atbalsta saņēmēja fondam ziedo 1/6 daļu no saņemtā atbalsta maksājuma katru turpmāko mēnesi, līdz atgriezta ir visa  atbalsta summa.

11. Atskaite par uzņēmējdarbības  uzsākšanu iesniedzama divus gadus pēc atbalsta maksājuma saņemšanas.

Dokumenti iesniedzami:

          Raimondai Ribikauskai
          LLSUA fonds
          Uzvaras iela 1, Bauska,  LV-3901

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free